หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นสำหรับงานภาพดิจิทัล"

An Introduction to Digital Imaging

ตอบโจทย์ที่มาที่ไป ไขข้อข้องใจเรื่องของ Digital Imaging ทั้งภาพนิ่ง วีดิโอ และภาพยนตร์ เหมาะสำหรับผู้สนใจงานภาพดิจิทัลทั่วไป เน้นงานดิจิทัลวิดีโอ และงานภาพยนตร์ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การทำงานในระดับสูง

สั่งซื้อหนังสือ

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่เฟสบุคเพจ "เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์"